Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

Από εταιρεία με 10ετή εμπειρία στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς ζητούνται υποκείμενα όλων των φύλων και των φυλών για συμμετοχή σε σειρά πρωτοποριακών πειραμάτων διερεύνησης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Δίδεται αμοιβή.

πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
traniefkeria@tinstack.com, υπόψη Αντ. Πίπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: